• நல்ல நேரம்

காலை : 09.30-10.30
மாலை :04.45-05.45

இந்த நேரத்தில் நீங்கள் சுப காரியங்களை தொடங்குவது மிகவும் நல்லது.

  • எமக்கண்டம்

காலை :03.00-04.30

இந்த நேரத்தில் எந்தவொரு புதிய செயலையும் கொஞ்சம் கவனத்துடனும் இருங்கள்.

  • ராகு காலம்

மாலை :10.30-12.00

இந்த நேரத்தில் எதிர்மறையான எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும். வேகமாக செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றும்.இதனால் பார்த்து கவனத்துடன் செயல்படவேண்டும்.

  • குளிகை

காலை :07.30-09.00

குளிகை நேரத்தில் எந்த ஒரு செயலை செய்தலும் வளர்ந்துகொண்டே போகும்.இதனால் நல்ல செயலை செய்வது மிகவும் நல்லது.