பொது தமிழ்

  • இலக்கணம்
  • இலக்கியம்
  • தமிழ் அறிஞர்களும் , தமிழ் தொண்டும்
  • புகழ் பெற்ற நூல் மற்றும் நூல் ஆசிரியர்கள்

இலக்கணம் வினா விடைகள்

விடை : கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம்

விடை : சிவகிரி, கிருஷ்ணகிரி, நீலகிரி, கோத்தகிரி

விடை : காவிரிபூம்பட்டினம்

விடை : கரிசாலை, கையாந்தகரை, பிருங்கராசம், தேகராசம்

விடை : பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்தொகை, தொல்காப்பியம்

இலக்கியம் வினா விடைகள்

விடை : ஓரெழுத்து ஒரு மொழி

விடை : சத்தியவான்  சாவித்திரி

தமிழ் அறிஞர்களும் , தமிழ் தொண்டும் வினா விடைகள்

விடை : தமிழ் –ஆங்கிலஅகராதி & ஆங்கில -தமிழ்அகராதி

விடை : வேங்கடசுப்பையர் ,சரஸ்வதி அம்மையார்

விடை : மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையின் மாணவர், யாப்பருங்கலக்காரிகயை

விடை : தாஷிணா தய்கலாநிதிப்பட்டம்

விடை : வேங்கடசுப்பையர் , சரஸ்வதிஅம்மையார்

விடை : மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையின் மாணவர்  

விடை : தாஷிணா தய்கலா நிதிப்பட்டம்

விடை : சூரிய நாராயண சாஸ்திரியார்

விடை : பரிதிமாற்கலைஞர், உ.வே.சாமிநாதர், இராகவனார்

புகழ் பெற்ற நூல் மற்றும் நூல் ஆசிரியர்கள் வினா விடைகள்

விடை : உமறுப்புலவர்

விடை : திருவாரூர் வைத்திய நாத தேசிகர்

விடை : சுவாமிநாத தேசிகர்

விடை : எஸ். வையாபுரிப்பிள்ளை

விடை : கனக சுந்தரம் பிள்ளை

விடை :  மாறன்பொறையனார்

விடை : சோழன் நல்லுருத்திரன்

விடை : நல்லூர்நத்தத்தனார்

விடை : பெருங்கௌசிகனார்

விடை : நப்பூதனார்

விடை : கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார்

விடை : நக்கீரர்

விடை : மாங்குடி மருதனார்

விடை : சீத்தலைச்சாத்தனார்

விடை : நத்தத்தனார்

விடை : வெண்ணாவலூர் உடையார்வேள்

விடை : பூதஞ்சேந்தனார்

விடை : திருவள்ளுவர்

விடை : நல்லாதனார்

விடை : முன்றுறை அரையனார்

விடை : கண்ணன் கூத்தனார்

விடை : மூவாதியார்

விடை : புல்லாங்காடனார்

விடை : பொய்கையார்

விடை : பொய்கையார்

விடை : சோம சுந்தர பாரதியார்

விடை : அகத்தியர்

விடை : தொல்காப்பியர்

விடை : அமிர்தசாகரனார்

விடை : அமிர்தசாகரனார்

விடை : புத்தமித்திரர்

விடை : குண வீரபண்டிதர்

விடை : பவணந்தி முனிவர்

விடை : நம்பியகப்பொருள்

விடை : நவநீதநாடான்

விடை : சுப்பிரமணிய தீட்சிதர்

விடை : திருக்குருகைப்பெருமாள் கவிராயர்

விடை : சாமிநாத தேசிகர்

விடை : வீரமாமுனிவர்

விடை : முத்து வேங்கடசுப்பைய நாவலர்

விடை : சுவாமிக் கவிராயர்

விடை : ரா.பி சேதுப்பிள்ளை

விடை : இராமலிங்க அடிகளார்

இலக்கணம் வினா விடைகள்

விடை : கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம்

விடை : சிவகிரி, கிருஷ்ணகிரி, நீலகிரி, கோத்தகிரி

விடை : காவிரிபூம்பட்டினம்

விடை : கரிசாலை, கையாந்தகரை, பிருங்கராசம், தேகராசம்

விடை : பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்தொகை, தொல்காப்பியம்