கணினிடெக்னாலஜி

கணினி முந்தைய காலங்களில் சில இடங்களில் மட்டும்  தான் பயன்படுத்தினார்கள், ஆனால் இன்று அது வளர்ந்து கணினி இல்லாமல் உலகம் இயங்காது என்ற நிலைக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது மேலும் கணினி பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல்களை இங்கு காணலாம்.

computer tech engkal.com