அக்கா தங்கை உறவுகள்

சண்டையிட மட்டுமே தெரியும் என நினைத்த தாய்க்கு தானும் தாயிற்க்கு நிகரானவல்
என உணரவைக்கும் உறவு, அக்கா தங்கை

இமேஜ் ஐ கிளிக் செய்து முழுமையான கவிதையை பார்க்கலாம்….