அண்ணன்-தங்கை கவிதைகள்

நம்மை  கவனிக்க ஒரு தாய் போதாதென்று இறைவனால் அனுப்பிவைக்கப்பட்ட
மற்றொரு தாய் மற்றும் தந்தை உறவுதான் அண்ணன் தங்கை..

இமேஜ் ஐ கிளிக் செய்து முழுமையான கவிதையை பார்க்கலாம்….