அப்பா

ஆயிரம் மடங்கு அன்பு உள்ளே வைத்து கொண்டு எதிரியை போல தெரியும் ஒரே உறவு அப்பா..

இமேஜ் ஐ கிளிக் செய்து முழுமையான கவிதையை பார்க்கலாம்….