அம்மா

தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் தன் பிள்ளைகளின் நலனுக்காகவே வாழும் அம்மா

இமேஜ் ஐ கிளிக் செய்து முழுமையான கவிதையை பார்க்கலாம்….