காதல் கொடுக்கும் சந்தோசம்

காதலிப்பவர்கள் தன் காதலுக்காக, கொடுக்கும் ஓர் சிறிய பரிசு கூட ஒரு விதமான சந்தோஷம் தான்..

இமேஜ் ஐ கிளிக் செய்து முழுமையான கவிதையை பார்க்கலாம்…