ஹார்ட் டச்சிங்

இந்த உலகில் ரசிக்கவோ நேசிக்கவோ ஆயிரம் இருந்தாலும்….
மனதுக்கு ஒருவரை பிடித்துவிட்டால் அவர்களையே உலகமென நினைப்பார்கள்…

இமேஜ் ஐ கிளிக் செய்து முழுமையான கவிதையை பார்க்கலாம்