நண்பர்கள்

குறைகளை தீர்ப்பவர் தான் கடவுள் என்றால் என் நண்பர்களும் ஓர் கடவுள் தான்….

இமேஜ் ஐ கிளிக் செய்து முழுமையான கவிதையை பார்க்கலாம்….