சாதனை துளிகள்

பல தோல்விகளை கண்டு துவண்டு போனவர்களா! நீங்களும் உங்கள் வாழ்வில் வெற்றி பாதையை அடைய தூண்டும் சில வரிகள்....

இமேஜ் ஐ கிளிக் செய்து முழுமையான கவிதையை பார்க்கலாம்….