விளையாட்டு செய்திகள் – ரிஷாப் பான்ட் தனது காதலியை இணையதளத்தில் அறிமுகம் செய்தர்.

ரிஷாப் பான்ட் தனது காதலியை இணையதளத்தில் அறிமுகம் செய்தர்.

ரிஷாப் பான்ட் காதலின் பெயர் இஷா என்றும் தெரியவந்துள்ளது.

ரிஷாப் பான்ட் தனது பதிவில் ‘நான் உன்னை மகிழ்ச்சியாக வைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். ஏனெனில் நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முழுக்க காரணம் நீ தான்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். அதேபோல் அந்த இளம் பெண்ணும் அதே படத்தை ரிஷாப் பான்ட் எனது காதலன் என்று சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். அதில் ‘என்னுடையவர், என் ஆத்மா, எனது சிறந்த நண்பர், எனது வாழ்க்கையின் காதலர்’ என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

admin

admin

One thought on “விளையாட்டு செய்திகள் – ரிஷாப் பான்ட் தனது காதலியை இணையதளத்தில் அறிமுகம் செய்தர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.